Att fotografera är att frysa små ögonblick i tiden. När jag fotograferar försöker jag göra just det – fånga ögonblick och förmedla känslor.

Jag fotograferar dokumentärt: porträtt och reportage. Jag gillar att fånga skeenden och visa detaljer som kanske inte alltid är tydliga vid första anblick.

En stor del av fotograferandet handlar om att skapa en relation till den eller det jag fotograferar, att genom ett avslappnat sätt få människor att känna sig bekväma och som sig själva. Det är först då fotona speglar det de ska spegla – det inre genom en bild av det yttre.

Exempel på bilder jag tagit: